Become one? (Only Sayonara Zetsubou Sensei related fanlistings!)

 BLONDE ~ Kimura Kaere  ZETSUBOU SHITA! ~ Itoshiki Nozomu